Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 18.08.2023 - 11:00

През второто тримесечие на 2023 година:

- Коефициентът на безработица е 4.6%, или с 0.1 процентен пункт по-висок в сравнение с второто тримесечие на 2022 година;

- Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 0.3 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. и достига 70.3%;

- Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73.7%, като в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. се увеличава с 0.3 процентни пункта.

Данните са от Наблюдението на работната сила - извадково статистическо изследване. Всяко тримесечие се анкетират 19.6 хиляди обикновени домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип.

Прессъобщение
Статистическа област