Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в горското стопанство за второто тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 18.08.2023 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешен пазар на продуктите в горското стопанство се повишава с 22.5% през второто тримесечие на 2023 г. спрямо предходната година.

Промяната е в резултат на повишението на цените на необработения дървен материал и от иглолистни - с 20.1%, и от широколистни - с 24.4%.

Увеличение с 25.9% се наблюдава и при цените на необработения дървен материал спрямо същото тримесечие на 2022 година.

Подробни данни са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Горско стопанство“.