Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2023 година

Публикувано на: 30.06.2023 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се понижава с 2.9% през май 2023 г. спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.4%, в преработващата промишленост - с 2.4%, и в добивната промишленост - с 2.2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 2.5% през май 2023 г. спрямо предходния месец. Понижение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.3%, в добивната промишленост - с 2.9%, и в преработващата промишленост - с 1.3%.

Общият индекс на цените на производител намалява с 6.7% през май 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. Значителен спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 19.4%, в добивната промишленост - с 4.4%, и в преработващата промишленост - с 1.5%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се понижава със 7.0% в сравнение с май 2022 година. Спад на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 18.9%, а увеличение е отчетено в преработващата промишленост - с 2.1%, и в добивната промишленост -
с 0.4%.

Прессъобщение