Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - април 2023 година (предварителни данни)

Публикувано на: 12.06.2023 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 13.3% в сравнение с периода януари - април 2022 г. и е в размер на 10 851.6 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни намалява със 7.9% и е на стойност 13 230.3 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни в сравнение с периода януари - април 2022 г. е отбелязан в секторите „Машини, оборудване и превозни средства“ (78.6%) и „Храни и живи животни“ (38.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (12.4%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (44.0%) и „Храни и живи животни“ (27.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (30.1%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 29 811.1 млн. лв. през периода януари - април 2023 г., което е с 3.6% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 32 790.5 млн. лв. и нараства с 0.05%.

Прессъобщение
Статистическа област