Премини към основното съдържание

Индекси на строителната продукция през март 2023 година

Публикувано на: 10.05.2023 - 11:00

Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 0.8% през март 2023 г. в сравнение с предходния месец. Увеличение с 1.0% е отчетено при сградното строителство, а при продукцията от гражданското/инженерното строителство - с 0.5%.

Спрямо март 2022 г. строителната продукция се увеличава с 0.3%. При сградното строителство е регистрирано нарастване - с 2.4%, докато при гражданското/инженерното строителство се наблюдава намаление - с 2.5%.

Прессъобщение
Статистическа област