Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, март 2023 година

Публикувано на: 28.04.2023 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се понижава с 2.2% през март 2023 г. спрямо предходния месец. Значително намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.3%, и в добивната промишленост - с 1.1%, докато увеличение се наблюдава в преработващата промишленост - с 0.9%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 2.6% през март 2023 г. спрямо предходния месец. Понижение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.7%, и в добивната промишленост - с 1.9%, докато в преработващата промишленост е отчетено увеличение - с 1.4%.

Общият индекс на цените на производител нараства с 2.0% през март 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. По-високи цени са регистрирани при: преработващата промишленост - с 6.0% и добивната промишленост - с 2.7%, а намаление се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.1%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 2.5% през март 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. Ръст на цените е отчетен при: преработващата промишленост - с 10.2% и добивната промишленост - с 3.6%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано намаление - с 6.9%.

Прессъобщение