Премини към основното съдържание

ОИСР: Първата ни мисия в България беше много успешна

Публикувано на: 31.03.2023 - 14:09

„Тази първа мисия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в България беше много успешна и положи много добра основа за бъдещо сътрудничество между България и нашата организация“, това заяви г-жа Аша Йохансон, заместник-директор на дирекция „Статистика и данни“ в ОИСР, в края на своето посещение в България. В рамките на три дни представителите на международната организация направиха преглед на работата на Националната статистическа система и се срещнаха с представители на Националния статистически институт, Българската народна банка и Министерството на земеделието. Това е първата мисия на ОИСР в процеса на присъединяване на страната ни към международната организация.

„Първите ни впечатления са, че българската статистика е в много добра форма. Силно впечатлени сме от навременността и качеството на произвежданите данни и от иновативните методи на разпространение на информацията“, подчерта г-жа Йохансон на заключителната среща с ръководството на НСИ. В нея се включиха г-жа Камелия Димитрова от дирекция „Външно икономически отношения и сътрудничество за развитие“ в МВнР и г-жа Нина Иванова от дирекция „Статистика“ в БНБ.

Г-н Жулиен Дюпон, координатор по присъединяването от страна на ОИСР, представи план за действие, по който България и ОИСР ще работят в следващите три години. Според документа страната ни трябва да предостави до края на май детайлна информация за дейността на НСИ, данни за бизнес регистъра и за преброяването през 2021 година. Планът за действие предвижда НСИ и БНБ да разработят показатели за благосъстоянието. „Обменът на данни между двете институции е на отлично ниво, но предстои да разработим нов меморандум за сътрудничество съгласно екшън плана за присъединяването на страната ни“ - посочи г-жа Димитрова от БНБ. НСИ ще предостави информация за въведените мерки за защита на личните данни, опазването на статистическата конфиденциалност и за статистическата грамотност.

Предстои експертите от ОИСР да анализират получената по време на мисията информация, а следващата стъпка е подготовката на предварителен доклад, който България ще получи. През първата половина на 2024 г. представители на ОИСР и на държавите членки ще направят партньорска проверка на страната ни.

„С удоволствие научавам, че тази мисия, която е първата за България, е била плодотворна и за двете страни. Присъединяването на страната ни към ОИСР - съкровищница на най-добри политики и практики, е възможност за нас да подобрим нашите закони и политики, за да сме подготвени за всички предизвикателства. Подготовката за присъединяването ще бъде катализатор за фундаментални реформи, сред които борбата срещу корупцията и ефективността на правосъдната система“, обобщи г-жа Камелия Димитрова от МВнР. Според нея членството в ОИСР ще бъде важен сигнал за чуждестранните инвеститори и е следващата стъпка при изграждането на съвременно, устойчиво и проспериращо общество.

Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов благодари на г-жа Йохансон и на г-н Дюпон за доброто сътрудничество и подчерта, че членството на България в ОИСР е един от приоритетите на страната ни.

Организацията и координацията на процеса по приемането на България за член на ОИСР са регламентирани с Постановление на Министерския съвет № 242 от 11 август 2022 г., в което НСИ е определена за водеща институция по правен инструмент OECD/LEGAL/0417 - Препоръка на Съвета за добри статистически практики.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е международна организация, в която членуват 38 от най-развитите държави в света. ОИСР е форум на представителната демокрация и пазарната икономика, който позволява сравнение между държавите по отношение на политическия и икономически опит, идентифицирането на добри практики, координирането на политики и други. ОИСР провежда и едно от най-авторитетните и мащабни международни изследвания за грамотността Programme for International Student Assessment - PISA (Програмата за международно оценяване на учениците), в което участва и България.