Премини към основното съдържание

Индекс на разходите на работодателите за труд през четвъртото тримесечие на 2022 година

Публикувано на: 22.03.2023 - 11:00

С 16.1% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година (по предварителни данни на Националния статистически институт). В индустрията увеличението е с 21.3%, в услугите - със 17.8%, и в строителството - с 11.0%.

По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 33.3%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 32.9%, и „Култура, спорт и развлечения“ - с 25.2%.

Прессъобщение
Статистическа област