Премини към основното съдържание

Председателят на НСИ участва в 54-тата сесия на Статистическата комисия на ООН

Публикувано на: 08.03.2023 - 12:57

Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов взе участие в проведената от 28 февруари до 3 март 2023 г. в Ню Йорк 54-та сесия на Статистическата комисия на ООН (СКООН). По време на срещата бяха разгледани и приети решения по доклади на работни групи в различни сфери:

 • Данни и индикатори за Програмата за устойчиво развитие 2030;
 • Социална статистика;
 • Изследвания на домакинствата;
 • Икономическа статистика;
 • Национални сметки;
 • Бизнес статистика и статистика на търговията;
 • Регионално статистическо развитие;
 • Икономически сметки в околната среда;
 • Фундаментални принципи на официалната статистика;
 • Международни статистически класификации;
 • Развитие на статистическия капацитет;
 • Методи на работата на Статистическата комисия;
 • Национални рамки за гарантиране на качеството;
 • Големи данни;
 • Статистика на цените;
 • Интеграция на статистическа и геопространствена информация;
 • Управление на данните;
 • Статистика на престъпленията и криминалното правосъдие;
 • Статистика на бежанците, вътрешно разселените лица и лицата без гражданство.

В програмата на СКООН бяха включени поредица съпътстващи събития: специален семинар с акцент върху иновациите в официалната статистика - преброяване на населението, базирано на регистри, модернизация на изследванията на домакинствата, използване на данните, генерирани от гражданите, и ролята на науката, свързана с данните. Интерес представляваше и срещата за изграждане на капацитет за големи данни чрез регионални хъбове и във форум на високо равнище за статистиката отвъд БВП.

СКООН заседава и работи веднъж годишно, като сесиите са с продължителност от четири дни и се провеждат осем седмици преди сесията на Икономическия и социален Съвет на ООН.

СКООН подпомага Съвета при насърчаване развитието на националните статистики и подобрява тяхната съпоставимост; при координиране на статистическата работа на специализираните агенции; при разработването на статистическите услуги на Секретариата; при консултиране на органите на ООН по въпроси, свързани със събиране, анализ и разпространение на статистическа информация; при насърчаване подобряването на статистиката и статистическите методи като цяло.

Комисията представя на Икономическия и социален съвет на ООН доклад за всяка своя сесия, съдържащ отчет за работата и действията, предприети по всяка точка от дневния ред. Може да представя на Съвета под формата на проект резолюции, препоръки към държавите членки на ООН, генералния секретар или специализираните агенции.