Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - ноември 2022 година (предварителни данни)

Публикувано на: 10.02.2023 - 11:00

Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 41.3% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 58 448.6 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 31.7% и достига 55 113.9 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (214.2%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (136.8%). Спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (10.2%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (86.2%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Износът за ЕС се увеличава с 29.0% през ноември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 646.1 млн. лв., а вносът нараства с 26.4% и е на стойност 5 711.7 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област