Премини към основното съдържание

НСИ и БСК подписаха Меморандум за сътрудничество

Публикувано на: 02.02.2023 - 15:48

Националният статистически институт (НСИ) и Българската стопанска камара (БСК) подписаха Меморандум за сътрудничество между двете институции. Подпис под документа поставиха председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов и председателят на БСК Добри Митрев. На събитието присъстваха и двамата зам.-председатели на БСК – Мария Минчева и Станислав Попдончев, както и директорът на Дирекция "Многосекторна статистика, методология и сътрудничество" към НСИ Антоанета Илкова.

Меморандумът регламентира задълбочаването на партньорството между двете институции като целта е подобряване използването на данни при формиране на политики и планиране на дейности на национално, браншово и фирмено ниво.

НСИ и БСК си поставят като обща цел планиране и осъществяване на дейности в следните посоки:

  • Организиране и участие в събития за обмен на информация, опит, знания, идеи и добри практики, чрез провеждане на съвместни работни срещи, семинари, форуми, конференции,  кръгли маси и други медийни изяви, за постигане на общи цели;
  • Осигуряване на участие на представители на БСК в иконсултативни съвети към Председателя на НСИ.
  • Предоставяне на статистически данни на БСК, в качеството ѝ на национално представителна организация на работодателите, участието ѝ в социалния диалог и в различни органи на сътрудничество.

По време на срещата доц. Атанасов отбеляза: “Събирането на данните е двустранен процес, в който бизнесът е изключително важен партньор, затова съм безкрайно благодарен и обнадежден, слагайки подписа си под днешния Меморандум с БСК”. Той добави, че в работата си НСИ следва стриктно 16-те принципа на Кодекса на европейската статистическа практика, за да бъде гарантирано качеството и надеждността на статистическите данни.

Председателят на БСК Добри Митрев изтъкна, че точността на данните и еднаквият им формат са изключително важни за прогнозите на бизнеса, затова те високо ценят готовността на НСИ за съдействие и предоставяне на тази така важна информация, която би била от полза за всяко българско и чуждестранно предприятие, което иска да инвестира в България.

В рамките на събитието ръководствата на НСИ и БСК обсъдиха и развитието на проекта за “Единната входна точка”, необходимостта от утвърдена методика за средната работна заплата, която ще определя минималната работна заплата, както и подготовката на НСИ в процеса на въвеждане на еврото.