Премини към основното съдържание

Националният статистически институт и Министерството на младежта и спорта ще си партнират при обмен на информация

Публикувано на: 10.01.2023 - 15:02

Председателят на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов и министърът на младежта и спорта Весела Лечева подписаха Споразумение за сътрудничество и стратегическо партньорство при обмен на информация. Документът регламентира предоставянето на статистически данни от страна на НСИ и от информационните системи на ММС, метаданни и методологии, както и възможността за провеждане на допълнителни статистически изследвания и осигуряване на достъп на НСИ до информационни системи и регистри на ММС в съответствие със Закона за статистиката.

На събитието присъстваха заместник-председателят на НСИ доц. Михаил Кончев и заместник-министрите Петър Георгиев и Петър Бучков. Двете страни обсъдиха необходимостта от информация, обхващаща спортната инфраструктура и нейното състояние, както и анализ на населението и неговите потребности от физическа активност.

„Поставяме началото на едно ползотворно сътрудничество. НСИ разполага с много сериозна база данни от приключилото преброяване на населението в България и може да направи задълбочено проучване на теми, засягащи сферата на спорта и младежта“, каза по време на подписването на споразумението председателят на НСИ Атанас Атанасов.

По време на срещата министър Лечева изтъкна необходимостта от информация за потребностите на населението от физическа активност, както и за спортната инфраструктура в страната и нейното състояние. Тя сподели, че в момента липсват актуални данни и не може да се направи реална оценка нито на спортните съоръжения, нито на физическата годност на българите.

В отговор доц. Атанасов увери, че данните от Преброяване 2021 ще запълнят в голяма степен недостига от информация за активността на хората в страната, а НСИ ще помогне на министерството да направи картографиране на спортните обекти в страната, както и модел, по който да се следи физическата активност на хората.

Подписаното днес споразумение е основа за по-ефективна съвместна работа, тъй като то формулира правата, задълженията и координацията между двете институции при събиране, производство и разпространение на статистическа информация. Регламентирани са спазването на основните принципи на статистиката, опазването на конфиденциалността на данните и взаимодействието с международни организации.

В областта на младежките политики двете институции ще изследват тематичните области образование, заетост, здраве и благосъстояние, равенство и приобщаване, млади хора от малки населени места, информираност и дигитални умения, младежки организации.

Двете страни се обединиха около мнението, че проучванията са важен инструмент при вземането на информирани решения и изработването на политики, основани на реални и измерими показатели.