Премини към основното съдържание

Индекс на разходите на работодателите за труд през третото тримесечие на 2022 година

Публикувано на: 21.12.2022 - 11:00

С 16.2% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през третото тримесечие на 2022 г. спрямо третото тримесечие на 2021 година (по предварителни данни на Националния статистически институт). В индустрията увеличението е с 18.1%, в услугите - с 16.4%, и в строителството - с 16.0%.

По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 23.4%, „Добивна промишленост“ - с 19.4%, и „Държавно управление“ - с 19.2%.

Прессъобщение
Статистическа област