Премини към основното съдържание

България като държава - координатор на статистическата работна група към ОЧИС, отчете успешен двегодишен мандат

Публикувано на: 14.12.2022 - 16:55

„Силно вярвам, че събития като срещата днес са от решаващо значение за подобряване на производствения процес в статистиката и по този начин ще имат положително въздействие върху качеството на официалната статистика, както и ще благоприятстват нарастването на доверието на потребителите в нея.“ Това подчерта председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов по време на откриването на втората в рамките на българския мандат годишна среща на Работната група за обмен на статистически данни и икономическа информация към Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС). Събитието, в което се включиха високопоставени представители от 10 държави членки, се проведе на 13 декември 2022 г. и беше ръководено от доц. Атанасов.

Посланик Димитриус Ралис, заместник генерален секретар на ОЧИС, във встъпителните си думи подчерта колко високо организацията оценява усилията, положени от България като страна координатор за възраждането на работната група след дълъг период, в който тя беше практически замразена. От името на ротационното председателство на ОЧИС Игор Мокану, заместник-ръководител на отдела „Статистическа координация“ в Националното статистическо бюро на Република Молдова, също приветства участниците и говори за значението на статистиката и нейната роля в процеса на вземане на управленски решения.

По време на срещата НСИ представи изпълнението на Плана за действие на групата през последните две години. Българската страна докладва, че през този период са се състояли две редовни годишни събирания. А освен това през 2021 г. беше организиран двудневен онлайн семинар с повече от 50 участници на тема „Предизвикателствата, пред които е изправена официалната статистика по време на пандемията COVID-19“. В момента България подготвя онлайн публикация по същата тема, в която са включени материали от държавите членки.

Събитието продължи с две презентации за изпълнението на Целите за устойчиво развитие (SDGs) в Черноморския регион. Стивън Вейл, старши статистик и регионален съветник в ИКЕ на ООН, представи опита на ООН относно ролята на официалната статистика в мониторинга и оценката на изпълнението на целите за устойчиво развитие в региона. След това проф. Еден Мамут, генерален секретар на Черноморската университетска мрежа, презентира дейностите на мрежата за подкрепа на процеса на надграждане на Икономическата програма на ОЧИС за 2012 година. Мамут предложи и сътрудничество между академичната общност и статистическите институти на държавите членки за развитие на инструменти за моделиране и симулации на икономическите процеси на национално, местно и регионално ниво.