Премини към основното съдържание

НСИ осигурява методологична помощ на експерти от Косово и Босна и Херцеговина

Публикувано на: 13.12.2022 - 17:15

Експерти от статистическите служби на Косово и Босна и Херцеговина са на 3-дневно посещение в Националния статистически институт в рамките на проект „ИПА 2019 Многонационална програма за сътрудничество в областта на статистиката в Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Черна гора, Сърбия и Турция за бъдещо членство в ЕС“. Целта на посещението е да бъде оказана методологична помощ при изчисляването на индексите на потребителските цени и паритетите на покупателна способност.

Срещата с експертите беше открита от председателя на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов. Той обърна внимание на данните за индексите на потребителските цени и паритетите на покупателната способност като основа за икономически изследвания и анализ на политики, изискващи сравнение между страните. „Чрез тези данни се сравняват нивата на благосъстоянието, потреблението, инвестициите, икономическия растеж, общата производителност или се ползват като ценови измерители за сравняване на нивата на цените, ценовите структури и конкурентоспособността.“ - допълни доц. Атанасов.

Обучението предвижда цялостен преглед на процеса на изчисляване на данните за Паритетите на покупателна способност - необходими ресурси, особености на теренната работа, използване на инструментариум и валидиране на данните.