Премини към основното съдържание

Председателят на НСИ с участие на световна конференция на тема „Макроикономическата статистика за бъдещето“, организирана от Евростат и Статистическото отделение на ООН

Публикувано на: 15.11.2022 - 17:00

Конференцията събра на 10 - 11 ноември 2022 г. в Брюксел около 250 висококвалифицирани участници от цял свят, включително политици, държавни служители, които работят за развитието на политиките, съставители на национални сметки и учени.

Повод за събитието беше текущото актуализиране на системата на националните сметки 2008 (2008 SNA), което беше официално стартирано от Статистическата комисия на ООН, и актуализирането на шестото издание на Наръчника за платежния баланс и международните инвестиционни позиции (BPM6), стартирано от Статистическото отделение на МВФ, координирано с актуализирането на 2008 SNA, и тяхното планирано приемане през 2025 година.

По време на срещата се проведоха обсъждания във връзка с предстоящото въвеждане на три нови глави за благосъстоянието и устойчивостта в системата на националните сметки:  

• Националните сметки и измервания на благосъстоянието и (екологичната) устойчивост: По-обща дискусия за системата на националните сметки и измерванията на благосъстоянието, или по-общо - благосъстоянието и устойчивостта, последвано от въвеждането на по-широка рамка на националните сметки;

• Измерване на благосъстоянието: Обсъждане на концепцията за благосъстоянието и различните подходи/методи за измерването му и как разширените сметки могат да подкрепят всичко това;

• Измерване на устойчивостта: Обсъждане на наблюдението на устойчивостта за използване на подхода на капитала, какво (не) измерва Системата на националните данни и Системата на екологичните сметки (SEEA) като допълнителна система за наблюдение на екологичната устойчивост.

Приветствени думи поднесоха Мариана Коцева (Евростат) и Стефан Швайнфест (Статистическото отделение на ООН).

Откриващият панел на тема „Статистически нужди за изготвяне на политики в променящия се свят“, модериран от Мариана Коцева, беше насочен към обсъждането на ролята на статистиката с фокус върху макроикономическата статистика за изготвяне на политики. Дискусията на закриващия панел представи заедно идеите за работна програма, които възникнаха по време на предходните сесии, и работата на Мрежата от икономически статистици на ООН.

Обсъжданите теми бяха въпросите за промените в системата на националните сметки и международните инвестиционни позиции, включително комуникацията и сътрудничеството, приоритетите за актуализирането им: цифровизация, глобализация, благосъстояние и устойчивост. От специален интерес бяха комуникационните аспекти и въвличането на заинтересованите страни, графикът, обсегът и подкрепата за изпълнението и бъдещето на международните статистически стандарти, както и тясното сътрудничество и координация при всички международни стандарти за съставяне на макроикономическа статистика.