Премини към основното съдържание

Индекси на строителната продукция през септември 2022 година

Публикувано на: 10.11.2022 - 11:00

Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се понижава с 0.2% през септември 2022 г. в сравнение с предходния месец. Намаление на продукцията е отчетено при сградното строителство - с 0.5%, докато при гражданското/инженерното строителство се наблюдава увеличение - с 0.2%.

Спрямо септември 2021 г. строителната продукция намалява с 1.3%. Понижение е отчетено както при сградното строителство - с 1.7%, така и при гражданското/инженерното строителство - с 0.8%.

Прессъобщение
Статистическа област