Премини към основното съдържание

Стотици столичани и гости на града споделиха мнението си за НСИ

Публикувано на: 05.10.2022 - 15:15

Националният статистически институт (НСИ) съвместно с Младежката статистическа академия проведе анкетно проучване по време на изложбата „Статистика за всеки“ в Галерия на открито „Градска градина“ в гр. София. В изследването се включиха 986 посетители. Резултатите от него очертават позитивните нагласи по отношение на НСИ и официалната статистическа информация, която институтът предоставя.

НСИ се ползва с високо доверие, като две трети от анкетираните са убедени в достоверността и високото качество на данните на официалната статистика. 35% от тях отговориха положително на въпроса „Познавате ли предлаганите от НСИ продукти и услуги?“. Над 70% от попълнилите анкетата използват статистическата информация в ежедневието си, а 65.3% от тях подкрепят идеята статистиката и работата с данни да бъдат изучавани като самостоятелен предмет в училище. Повечето от запитаните изразиха удовлетвореност от работата на НСИ, както и от инициативите, насочени към учениците и студентите. Бяха изказани мнения, че е добре да се предоставят повече безплатни данни, както и да се засили съвместната работа на НСИ с другите държавни институции, за да се намали административната тежест върху бизнеса и гражданите.

Разширяването на инициативите за повишаване на статистическата грамотност и култура на младите хора е стратегическа цел, която е приоритет за НСИ. При осъществяване на дейностите за изпълнение на тази цел институцията си взаимодейства с партньорите от държавната и местната власт, бизнес организациите, образователните и академичните среди, медиите и неправителствения сектор.