Премини към основното съдържание

Индекс на разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на 2022 година

Публикувано на: 21.09.2022 - 11:00

С 14.4% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през второто тримесечие на 2022 г. спрямо второто тримесечие на 2021 година (по предварителни данни на Националния статистически институт). В индустрията увеличението е с 15.0%, в услугите - с 16.8%, и в строителството - с 11.5%.

По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности“ - с 22.5%, „Култура, спорт и развлечения“, „Други дейности“ - с по 19.4%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 18.2%.

Прессъобщение
Статистическа област