Премини към основното съдържание

ППЖ според броя на продажбите, национално ниво - предходното тримесечие = 100

Динамичен ред: HSI_2.3.1.xls

ППЖ според броя на продажбите, национално ниво - предходното тримесечие = 1001,2
(изменение спрямо предходното тримесечие)
(%)
Код Тип на закупените имоти 2023
IV тримесечие
N.1. Общ ППЖ 14.0
N.1.1. Нови жилища 27.0
N.1.2. Съществуващи жилища 9.8

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
25.03.2024