Премини към основното съдържание

ППЖ според стойността на продажбите, национално ниво - дял на тримесечието

Динамичен ред: HSI_2.1.3.xls

ППЖ според стойността на продажбите, национално ниво - дял на тримесечието от годината 1,2
(дял на тримесечието от общото за годината)
(%)
Код Тип на закупените жилища 2023
І IIІ IV
V.1. Общ ППЖ 18.4 25.5 24.7 31.4
V.1.1. Нови жилища 17.6 25.6 23.2 32.0
V.1.2. Съществуващи жилища 18.8 25.5 27.2 32.8

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
25.03.2024