Премини към основното съдържание

ППЖ според стойността на продажбите, национално ниво - съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: HSI_2.1.2.xls

ППЖ според стойността на продажбите, национално ниво - съответното тримесечие на предходната година = 1001,2
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Код Тип на закупените жилища 2024
I тримесечие
V.1. Общ ППЖ 41.0
V.1.1. Нови жилища 62.1
V.1.2. Съществуващи жилища 29.6

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
24.06.2024