Премини към основното съдържание

Правителството одобри ангажимент, свързан с доверието в статистиката

Публикувано на: 09.12.2021 - 16:50

Ангажимент, свързан с доверието в статистиката, беше одобрен от Министерски съвет и ще бъде подписан от министър-председателя. С него изпълнителната власт гарантира, че статистическата ни система изпълнява принципите, залегнали в Кодекса на европейската статистическа практика - професионална независимост, мандат да събиране на данни и достъп до данни, безпристрастност и обективност, качество на данните, точност и надеждност, достъпност и яснота и т.н.

Ангажиментът, свързан с доверието в статистиката, беше приет в изпълнение на чл. 11 от Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета за европейската статистика. Такива документи се приемат от всички държави членки на ЕС.

След 9 юни 2017 година всички държави, които все още не са приели и публикували такъв ангажимент, изпращат на Европейската комисия доклад за напредъка, свързан с прилагането на Кодекса на европейската статистическа практика, и отчитат какви усилия са положили, за да убедят правителството да поеме ангажимент, свързан с доверието в официалната статистика. Докладите се публикуват и актуализират на всеки две години. През 2021 г. България трябва отново да изпрати доклад, като срокът е 15 декември.

Приемането от българското правителство на подобен документ е особено важно, тъй като той се разглежда от ЕК като гаранция за независимостта на официалната статистика. То е израз на ангажираността на правителството с качеството на статистическите данни, които НСИ произвежда и разпространява като част от Европейската статистическа система, и ще повиши още повече авторитета на българската статистика.