Премини към основното съдържание

Проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС)“

Публикувано на: 10.11.2021 - 17:00

През ноември Националният статистически институт започна работа по проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС)“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101051339-21-BG-PPP.

Осигуряването на основна статистическа информация за изчисляването на ППС е част от дейността на Текущата програма по статистика на Европейската комисия: „Измерване на различията в ценовите равнища на стоките и услугите между страните и между отделни населени места“. Програмата за ППС е многостранна дейност, която е част от законодателството на Общността (acquis communautaire), и като цяло допринася за усъвършенстване на базата на статистиката на цените и националните сметки. На практика това се осъществява посредством ежегодното изчисляване на паритети на покупателната способност.

Ролята на НСИ се заключава в организиране и провеждане на предварителни наблюдения, събиране на цени и утвърждаване на резултатите на ниво страна и общо за европейските страни в рамките на 3-годишен цикъл, както и наблюденията на инвестиционни стоки (машини, съоръжения и строителство) и здравеопазване и събирането на други данни, необходими за целите на програмата.

Продължителността на дейностите е 16 месеца и ще приключи през февруари 2023 година.