Премини към основното съдържание

По покана на НСИ близо 50 експерта от Черноморския регион дискутираха предизвикателствата пред официалната статистика заради Ковид-19

Публикувано на: 10.11.2021 - 13:25

Националният статистически институт на Република България организира на 4 и 5 ноември двудневен онлайн семинар на тема „Предизвикателствата пред официалната статистика по време на пандемията от Ковид-19“. Събитието е част от календара на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) и се проведе в съответствие с Плана за действие на Работната група за обмен на статистически данни и икономическа информация.

Като страна-координатор на работната група през 2021 г. Република България чрез НСИ успя да внесе нов заряд в работата на групата, като предложи и защити амбициозен план за действие, който цели от една страна да разшири сътрудничеството между държавите членки в областта на статистиката, а от друга страна да подобри институционалния капацитет на ОЧИС.

В събитието участваха близо 50 експерти от Секретариата на ОЧИС, Република Албания, Република Армения, Република Азербайджан, Република България, Грузия, Република Молдова, Република Северна Македония, Румъния, Република Сърбия, Република Турция и Украйна. Лектори бяха както представители от статистическите офиси на част от тези държави, така и специалисти от  ООН и ОИСР.

Н.П. Траян Чебелеу, заместник-генерален секретар на ОЧИС и Сергей Цветарски, председател на НСИ, бяха единодушни в изказванията си, че подобни събития имат огромна роля за съвместната работа на статистическата общност в региона и са отправна точка  за бързото социално-икономическо възстановяване след пандемията от Ковид-19.

Модератори на двудневния семинар бяха Анастас Троянски, директор на дирекция „Бизнес статистика“, и Валентин Чавдаров, директор на дирекция „Обща методология, анализ и координация на статистическите изследвания“ в НСИ. В първия ден на участниците бяха представени редица нови продукти и добри практики, прилагани от различни статистически офиси в контекста на глобалната пандемия. Това включи и Таблото за възстановяване от Ковид-19 на ОИСР, както и национални изследвания за последствията върху пазара на труда и домакинствата. Специален гост лектор беше Зига Зарнич от ОИСР.

Вторият ден започна с презентация на Стивън Вейл от ООН. Лекциите и дискусиите бяха посветени на методологичните и организационни предизвикателства, пред които са изправени статистическите офиси в Черноморския регион по време на глобалната пандемия и прилаганите решения за справяне с тях – въвеждане на алтернативни и нови източници на данни, иновативни методи за събиране, производство и разпространение на данни, промени в организацията на работа и др.

В рамките на семинара участниците имаха за задача да идентифицират топ три практики, които са се утвърдили като особено полезни при мониторинга на пандемията. Те посочиха:

- Нови, специализирани проучвания, наблюдаващи промените в живота ни поради Ковид-19 (нагласи за ваксинация, промени в пазара на труда, времето, прекарано у дома и навън с приятели);

- Нови методи за получаване на данни (използване на мобилни данни, сателитни данни, web-scraping);

- Разширяване на информационните системи и утвърждаване на дигитални въпросници.

Семинарът беше закрит от  председателя на НСИ Сергей Цветарски, който изказа своята благодарност към всички лектори и участници в семинара и посочи важността на международното сътрудничество за модернизирането на статистиката и повишаването на професионалните и меките умения на специалистите в тази област. Той подчерта, че НСИ се надява ползотворната работа на Работната група за обмен на статистически данни и икономическа информация да продължи и занапред. Догодина Република България, чрез националната си статистика, ще бъде държава-координатор единствено на тази работна група в рамките на ОЧИС. Оценката на досегашната работа на НСИ от всички чуждестранни партньори допълнително мотивира страната ни да се включи активно в процеса на укрепване на сътрудничеството и подобряване на знанията в ключови области като статистическата.