Премини към основното съдържание

НСИ започна срещи с бизнеса за промени в годишните отчети на предприятията

Публикувано на: 02.09.2021 - 18:00

Промените в Годишния отчет за дейността на предприятията за отчетна 2021 година, наложени от Регламент (ЕС) 2019/2152 на ЕП и на Съвета от 27 ноември 2019 г. за европейската бизнес статистика, бяха тема на срещата между ръководствата на НСИ и на работодателските и бизнес организации в България. В нея участваха представители на Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България и Икономическия и социален съвет.

Председателят на НСИ Сергей Цветарски се спря на философията на промените и подчерта, че статистическите данни, подавани до момента в НСИ, не очертават достатъчно ясно картината за икономическото състояние в страната на регионално равнище. Една компания, например куриерска, може да има 200 офиса в страната и да е регистрирана в Пловдив.  В момента всички нейни приходи от дейността и всички работници, които има, се отчитат в Пловдив. Това затруднява дългосрочните бизнес решения, правилната оценка на икономическото състояние на областите и общините и адекватното разпределение на европейски средства през новия програмен период. От друга страна, предстоящото влизане на страната ни в еврозоната изисква по-детайлна и точна информация на все по-ниско регионално равнище, която в момента не е с добро качество и обхват.

„Регламент (ЕС) 2019/2152  дефинира обхвата на видовете статистически единици и техните икономически, стратификационни и идентификационни характеристики, което налага разширяване на обхвата на данните, които следва да подават компаниите, извършващи икономическа дейност (търговия, промишленост, услуги и т.н.) на повече от един адрес“, обясни Диана Янчева, заместник-председател на НСИ. Към настоящия момент, основната статистическа единица, която се използва за публикуване  на агрегирани данни на национално и регионално ниво е „предприятие“. Това позволява да се изготвят достоверни данни на регионално ниво, но само за тези предприятия, които извършват дейността си на един адрес. Предприятията, които извършват дейността си на повече от един адрес, не могат да бъдат статистически единици, използвани за изготвянето на точна регионална бизнес и макроикономическа статистика. С оглед на това, основната статистическа единица, която ще бъде използвана за производство на регионални статистически данни ще бъде т.н. „местна единица“. Местната единица е предприятие (в случаите, когато предприятието извършва дейността/дейностите си само на един адрес) или част от него (напр. работилница, фабрика, склад, офис, търговски обект, бензиностанция, мина, депо и т.н.), разположена на географски идентифицирано място (точен адрес), на което се извършва една или повече икономически дейности и работят едно или повече лица (дори и само на непълно работно време). В годишните отчети за дейността на предприятията за 2021 г., които ще се подават до края на юни 2022 г., компаниите ще предоставят данни по определени показатели за всяка местна единица.

Анастас Троянски, директор „Бизнес статистика“, подчерта, че за миналата година в ИС „Бизнес статистика“ в НСИ са подадени 440 000 годишни отчета за дейността на предприятия. Една пета от отчетените предприятия извършват дейностите си на повече от един адрес (приблизително 185 000 различни адреси) и формират 40% от броя на заетите лица на национално ниво. В същото време, малко над 5 300 предприятия само са подали справка за 18 000 местни единици.

След двучасова дискусия НСИ предложи да изпрати кратко описание на промените в годишната отчетност и информацията, която ще се изисква задължително, а представителите на бизнес и работодателските организации поеха ангажимент да информират членовете си и да обсъдят с тях промяната в годишната отчетност през 2022 година. Те заявиха, че ще насърчат ръководителите и счетоводителите на фирмите да задават въпросите си на имейла за методологически въпроси към ИС „Бизнес статистика“ - [email protected]. Експертен екип от НСИ ще обобщи въпросите и ще организира онлайн дискусия, за да отговори на всички въпроси и на специфични казуси, които изискват повече разяснения.