Премини към основното съдържание

Проект „Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) през 2021 и 2022 година“

Публикувано на: 15.06.2021 - 17:15
Националният статистически институт започна работа по проект на тема „Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) през 2021 и 2022 година“ в изпълнение на договор за субсидия с Европейската комисия № 2021.0038. В рамките на проекта ще бъдат проведени четири статистически наблюдения:
  • Събиране на данни за използването на ИКТ и електронна търговия в предприятията през 2021 година;
  • Събиране на данни за използването на ИКТ и електронна търговия в предприятията през 2022 година;
  • Събиране на данни за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата през 2021 година;
  • Събиране на данни за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата през 2022 година.

Целта на проекта е да осигури надеждни и международно съпоставими данни за развитието и използването на информационни и комуникационни технологии сред населението и бизнеса по различни показатели: достъп до интернет, използване на електронна търговия, електронно правителство, интернет сигурност и други.

Проектът е с продължителност 25 месеца и ще приключи през 2023 година.