Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2020 година (предварителни оценки)

Публикувано на: 08.12.2020 - 14:45

Брутният вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2020 г. нараства с 11.5% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 4.3%.

Прессъобщение
Статистическа област