Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, юли 2020 година

Публикувано на: 28.08.2020 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през юли 2020 г. нараства с 2.4% в сравнение с предходния месец и намалява с 2.1% спрямо юли 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юли 2020 г. се увеличава с 1.6% спрямо предходния месец и се понижава с 0.7% спрямо съответния месец на предходната година.

Прессъобщение