Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2020 година

Публикувано на: 30.06.2020 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през май 2020 г. намалява с 1.0% в сравнение с предходния месец и с 5.3% спрямо май 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2020 г. се понижава с 0.6% спрямо предходния месец и с 1.6% спрямо съответния месец на предходната година.

Прессъобщение