Премини към основното съдържание

Проект „Входни данни за Евромод и регионализиране“

Публикувано на: 26.11.2019 - 10:50
Националният статистически институт започна работата по проект „Входни данни за Евромод и регионализиране“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 882188 - 2019-BG-SILC EM REG.

Основните цели на проекта са:

  • Анализиране на изискванията на Евромод и създаване на ключова таблица между изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ и входните данни за Евромод;
  • Адаптиране на наличните процеси за създаването на по-детайлни данни за нуждите на Евромод;
  • Подобряване на параметрите на извадката за постигане на изискванията за прецизност на Евростат.

Проектът е с продължителност 20 месеца и ще приключи в края на юни 2021 година.