Премини към основното съдържание

Пресконференция за представяне на проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

Публикувано на: 01.08.2019 - 12:20
На 2 август, петък, от 11.00 часа в сградата на Националния статистически институт, зала „Пресцентър“, ще се проведе пресконференция за представяне на проект BGLD-3.001-0001
Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права.

Проектът се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. (ФМ на ЕИП).

Проектът се изпълнява от Националния статистически институт в партньорство с Агенцията на Европейския съюз за основни права (FRA) и е с продължителност 30 месеца.

В пресконференцията ще участват:
 
Диана Янчева - заместник-председател на НСИ
Андрей Иванов - проектен мениджър „Интеграция на роми“ Агенция на Европейския съюз за основни права
Магдалена Костова - директор на дирекция „Демографска и социална статистика“, НСИ, ръководител на проекта
Свилен Кателиев – началник на отдел „Статистика на образованието и културата“, координатор на проекта