Премини към основното съдържание

Проект „Подкрепа за прилагане на дейности по профилиране в държавите членки“

Публикувано на: 11.01.2019 - 09:30
Националният статистически институт стартира работата по проект „Подкрепа за прилагане на дейности по профилиране в държавите –членки“ съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 831427–2018–BG–профилиране.

Основните цели на проекта са:

• Прилагане на актуализираното европейско профилиране и повишаване на качеството на данните за многонационалните групи предприятия в Еврогруп регистъра. НСИ ще участва в дейностите по Европейско профилиране като държава на глобалния център по вземане на решения и партнираща страна на чуждите групи за референтната 2018 година.

• Тестване на възможността за създаване на първоначална глобална рамка на Еврогруп регистъра за референтната 2018 година, която да бъде основа за статистиката на чуждестранните търговски предприятия, повишаване на сътрудничеството между националните бизнес регистри и Еврогруп регистъра и потребителите на статистиката на чуждестранните търговски предприятия при изготвяне на обхват и данни.

Проектът е с продължителност 12 месеца и ще приключи в края на декември 2019 година.