Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2018 година

Публикувано на: 29.06.2018 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през май 2018 г. нараства с 1.4% в сравнение с предходния месец и с 5.7% спрямо май 2017 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2018 г. нараства с 0.5% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 4.8%. 

Прессъобщение