Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2018 година

Публикувано на: 28.02.2018 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през януари 2018 г. нараства с 0.8% в сравнение с предходния месец и с 4.1% спрямо януари 2017 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2018 г. нараства с 1.0% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 5.6%. 

Прессъобщение