Премини към основното съдържание

Националният статистически институт беше домакин на международен семинар по проект „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)“

Публикувано на: 05.02.2018 - 16:20
На 31 януари и 1 февруари 2018 г. Националният статистически институт беше домакин на международен семинар за разработване на въпросник и методология за провеждане на статистическо изследване на иновационната дейност на малките и средните предприятия (МСП).

Семинарът се проведе в рамките на проект „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)“ (SME Innovation Capacity Boost - SMEInnoBoost) към транснационалната програма „Балкани - Средиземно море 2014 - 2020“ (Interreg - Balkan-Mediterranean 2014 - 2020), насочен към повишаване на иновационния потенциал на малките и средните предприятия в региона. Участваха експерти от статистическите служби на България, Албания и бившата югославска република Македония, Националното сдружение на малкия и среден бизнес в България (водещ партньор по проекта), Научно-технологичен парк на о. Крит при Фондация за научни изследвания и технологии - Гърция, Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН, Фондация за малките и средните предприятия - Скопие, бивша югославска република Македония, Агенция за регионално развитие на Корча, Албания.

Срещата беше открита от председателя на НСИ - г-н Сергей Цветарски, който приветства участниците и им пожела ползотворна съвместна дейност за постигане на целите на проекта, като подчерта важността на сътрудничеството между партньорите за повишаване на транснационалния иновационен капацитет на МСП в Балкано-Средиземноморския регион.

На семинара бяха представени развитието и актуалното състояние на статистиката на иновациите както в рамките на ЕС, така и в страните - участнички в проекта. Обсъдени и приети по принцип бяха разработените от НСИ методология и въпросник за провеждане на статистическо изследване на иновационната дейност на МСП в Албания, България и бившата югославска република Македония.