Премини към основното съдържание

Проект „Подобряване на използването на данни от административни източници (ESS.VIP ADMIN WP6), пилотни изследвания и приложения“

Публикувано на: 05.02.2018 - 12:00
Националният статистически институт започна работа по проект „Подобряване на използването на данни от административни източници (ESS.VIP ADMIN WP6), пилотни изследвания и приложения“.

Проектът се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 07112.2017.007-2017.441.

Главната цел на проекта е изграждане на стандартизирана система за рефериране към географски координати на статистически данни чрез използване на адресите на недвижимите имоти в страната на базата на информация от национални регистри.

Основната задача на екипа по проекта e подготовката на концепция и методология за изграждане и поддържане на статистическа пространствена инфраструктура, базирана на географски координати.

В дейностите по проекта участват експерти от Агенция по геодезия, картография и кадастър, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“,  Държавна агенция „Електронно управление“ и Община Габрово.

Проектът е с продължителност 18 месеца и приключва през април 2019 година.