Премини към основното съдържание

Пресконференция на НСИ

Публикувано на: 05.02.2018 - 11:11
На 6 февруари, вторник, от 11.00 часа в сградата на Националния статистически институт ще се проведе пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект  „Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО“, № BG05SFOP001-1.002-0008-C01 / 31.01.2017 г., финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

В пресконференцията ще участват:

Сергей Цветарски - председател на НСИ
Диана Янчева - заместник-председател на НСИ
Юрий Стаменов - директор на дирекция „Информационни системи и инфраструктура“ и ръководител на проекта