Премини към основното съдържание

Проект „Европейско профилиране - Стъпки към прилагане на Европейската система от оперативно съвместими бизнес регистри (ESBRs)”

Публикувано на: 02.01.2018 - 15:25
Националният статистически институт стартира работата по проект „Европейско профилиране - Стъпки към прилагане на Европейската система от оперативно съвместими бизнес регистри (ESBRs)” съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 11172.2017.003-2017.334.

Основните цели на проекта са свързани с подобряване на съвместимостта и качеството на информацията за най-големите многонационални групи предприятия, действащи в Европа (и техните съставни статистически единици), в националните статистически бизнес регистри и в Еврогруп регистъра на Евростат. Целта е да се предостави адекватна статистическа рамка за изготвяне на приложима и съвместима бизнес статистика на национално и европейско равнище.

НСИ ще участва в дейностите по eвропейско профилиране като държава на глобалния център по вземане на решения, както и като партнираща страна при чуждите групи за референтната 2017 година. В рамките на проекта ще бъдат валидирани данни в Еврогруп регистъра чрез използване на интерактивния модул IPT.

Проектът е с продължителност 15 месеца и ще приключи в края на март 2019 година.