Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, юли 2017 година

Публикувано на: 30.08.2017 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през юли 2017 г. нараства с 1.3% в сравнение с предходния месец, а спрямо юли 2016 г. е отчетено увеличение с 4.7%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юли 2017 г. е с 2.4% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 5.3%. 

Прессъобщение