Премини към основното съдържание

Уеб-базирано приложение "Лечебни и здравни заведения", 2023

Отчет за легловия фонд и медицинския персонал за 2023 година

Уважаеми дами и господа,

Изследването на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и други здравни заведения се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2024 г. и в изпълнение на Регламент (ЕС) 2022/2294 на Комисията за изпълнение на Регламент (ЕО) 1338/92008 относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд.

Изследването е изчерпателно, с годишна периодичност.

С цел да облекчим процеса по събиране и обработка на данните НСИ предлага възможността да използвате уеб-базирано приложение достъпно в Интернет пространството на адрес: https://www.nsi.bg/Zdravni/.

В приложението се влиза чрез комбинация от ЕИК, код по ЕКАТТЕ на населеното място, където функционира заведението и индивидуална парола. Ако не сте получили своята парола по електронната поща, моля свържете се с нас на e-mail: [email protected] или се обърнете към експертите в Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Вашата област.

За да попълните онлайн формуляра не е необходимо да имате електронен подпис.
Препоръчваме Ви, преди да започнете работа с приложението, да се запознаете с указанията за използването му.

Уеб-базираното приложение ще бъде активно за попълване на данните до 14 февруари 2024 година.

Формулярът се представя от всички лечебни заведения за болнична помощ, заведенията за извънболнична помощ (с изключение на индивидуалните и групови практики за медицинска и дентална помощ) и други лечебни и здравни заведения, вкл. заведенията към Министерство на транспорта. Формулярът следва да попълнят и амбулаториите за индивидуални и групови практики по здравни грижи. Тези лечебни заведения ще се въвеждат с код 12 Амбулатории за здравни грижи. Отчетният формуляр се попълва и от общините - за медицинския персонал в здравни кабинети в детски градини и училища на издръжка от общината.

Необходимата информация може да предоставите и на хартиен носител, който може да разпечатате от тук. В случай че по различни причини нямате възможност да попълните онлайн формуляра, моля обърнете се към експертите в РЗИ във Вашата област, които ще Ви дадат хартиен формуляр.

За контакти и получаване на допълнителни указания можете да се обръщате към експертите от РЗИ във Вашата област или експертите в НСИ, отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“:

Лариса Петкова – 02/9857 409 – главен експерт в отдел “Статистика на здравеопазването и правосъдието”

Чавдар Беязов – 02/9857 242 – старши експерт в отдел “Статистика на здравеопазването и правосъдието”

При проблеми от техническо естество, може да се обръщате към Димитринка Цонкова на тел. 02/9857 522, или да ни пишете на e-mail:[email protected].

Лица за контакт в РЗИ

№ по ред

РЗИ

Име на експерт, отговарящ за отчета

Телефон

Електронна поща

1.

Благоевград

Таня Треновска

Карамфилка Николова

088 430 64 72

073/885 320

088 941 29 72 

[email protected]

[email protected]

2.

Бургас

Христо Петров

056/ 807 311

089 554 05 14

[email protected]

[email protected]

3.

Варна

Велислава Великова

Нора Дякова

052/665 280

052/665 275

[email protected]

4.

Велико Търново

Данаил Димитров

062/614 364

087 858 43 33

[email protected]

[email protected]

5.

Видин

Галина Николова

094 923 185

[email protected]

6.

Враца

Емилия Гелева

087 891 72 17

[email protected]

7.

Габрово

Румяна Чолакова

066/840 635

[email protected]

8.

Добрич

Иванка Иванова

087 608 81 15

058/655 516

[email protected]

9.

Кърджали

Таня Кочарова

0361/602 89

[email protected]

[email protected]

10.

Кюстендил

Д-р Динко Динев

078/558236

[email protected]

11.

Ловеч

Георги Игнатов

068/ 699 438

[email protected]

[email protected]

12.

Монтана

Анелия Петрова

088 230 10 54

[email protected]

13.

Пазарджик

Виктория Ангелова Стойчева

0885 433 666 

034 437 219

[email protected]

[email protected]

[email protected]

14.

Перник

Даниела Кирилова

Кристияна Алексиева

088 212 27 68

076/607 080

088 296 91 91

[email protected]

15.

Плевен

Боряна Найденова

0878 92 40 49

[email protected]

16.

Пловдив

Мария Богатинова

032/ 644 201

[email protected]

17.

Разград

Тоня Иванова

084/611 134

[email protected]

18.

Русе

Ивелина Мойсева

Илиян Атанасов

Юлика Йораданова

082/83-45-14

[email protected]

19.

Силистра

Фиданка Парушева

086/816 127

[email protected]

20.

Сливен

Мая Иванова

044/ 616 284

[email protected]

21.

Смолян

Таня Георгиева

Анастасия Кисьова

0882 647 871

0301/ 63 106

0876 484 996

[email protected]

22.

София (столица)

Ирина Попова

Цветелина Иванова

Венета Дичева

Вера Кукувичарска

02/ 8130 480

02/8130453

02/8130456

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

23.

София

Хилда Христова – Павлова

0885 811 837

[email protected]

24.

Стара Загора

Д-р Десислава Георгиева

Невена Димитрова

0878 229 415

0888 490 557

[email protected]

[email protected]

25.

Търговище

Мариана Иванова

Мадлен Валентинова

0601/ 67 559

[email protected]

26.

Хасково

инж. Величка Янева

038/ 624 313

[email protected]

27.

Шумен

Мая Кюркчиева

054/800 339

089 572 10 62

[email protected]

28.

Ямбол

Антония Тенчева

046/ 664 379

[email protected]