Премини към основното съдържание

Основни резултати от изследването на информационното общество в предприятията през 2016 година

Публикувано на: 09.12.2016 - 11:00

През 2016 г. 93.7% от предприятията в нефинансовия сектор с 10 и повече заети лица използват компютри, а 91.3% имат достъп до интернет.

Прессъобщение
Статистическа област