Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2016 година

Публикувано на: 29.07.2016 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през юни 2016 г. нараства с 0.6% в сравнение с предходния месец, а спрямо юни 2015 г. е отчетено намаление от 4.5%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2016 г. е с 0.4% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 4.2%. 

Прессъобщение