Премини към основното съдържание

Старт на втория туининг проект с Държавния статистически комитет на Република Азербайджан

Публикувано на: 27.01.2016 - 09:05
На 27 януари 2016 г. в гр. Баку, Република Азербайджан, ще се проведе стартиращата среща по туининг проект AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“, по който Националният статистически институт е младши партньор като държава - членка на ЕС.
 
Целта на стартиращата среща е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, задачите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. България ще бъде представена от г-н Сергей Цветарски, председател на НСИ и младши ръководител на туининг проекта,  д-р Богдан Богданов, заместник-председател на НСИ и ръководител на Компонент 3 „Доходи и условия на живот” и постоянния туининг съветник г-н Арслан Ахмедов.
 
Срещата ще бъде открита от г-н Тахир Будагов, председател на Държавния статистически комитет на Република Азербайджан, бенефициент по туининг проекта. В нея ще вземат участие още ръководителят на делегацията на ЕС в Република Азербайджан г-жа Малена Мард, посланикът на Германия в Азербайджан г-жа Хейдрун Темпел, г-н Дитер Сарайтер,  председател на Федералната статистическа служба на Германия, г-н Юрий Скаскевич от отдел „Международно сътрудничество“ в Евростат. От страна на Р Азербайджан  ще присъстват и министърът на икономиката, и председателят на Комитета по икономика, промишленост и предприемачество към Парламента на Р Азербайджан.
 
На 28 януари 2016 г. в гр. Баку ще се проведе и първата среща на Комитета по наблюдение на туининг проект AZ/14/ENP/ST/32. На нея ще бъде направен мониторинг на изпълнението на целите до момента и ще се очертаят бъдещите съвместни дейности, както и ще се приеме първият тримесечен отчет. Комитетът по наблюдение има няколко основни задачи: да следи за напредъка в съответствие с договорените графици и показатели за изпълнение, да разисква и валидира конкретните продукти и постигнати резултат, както и да обсъжда последващите дейности по туининг проекта.
 
Туининг проект AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“ е със срок на изпълнение 24 месеца, като общата му стойност възлиза на 1 178 763 евро.