Премини към основното съдържание

Проект „Свързване на микроданни от структурната бизнес статистика с други бизнес статистики”

Публикувано на: 14.01.2016 - 10:40
НСИ започна работа по проект на тема „Свързване на микроданни от структурната бизнес статистика с други бизнес статистики” в изпълнение на договор за субсидия с Европейската комисия № 03121.2015.001-2015.190.
 
Основните цели на проекта са:
  • Развитие и разширяване на връзките между микроданни от структурната бизнес статистика с други бизнес статистики;
  • Създаване на нови набори от данни, включващи информация от шест източника (структурна бизнес статистика, статистика на външната търговия със стоки, резултати от изследването за използване на ИКТ в предприятията, статистика на предприятията под чуждестранен контрол, бизнес демография и глобални вериги стойности) за периода 2008 - 2013 година;
  • Оценка на възможността да се свържат данни от външната търговия със стоки, бизнес демографията и структурната бизнес статистика и да се произведат данни за търговията със стоки по бизнес характеристики за четири вида предприятия според тяхната възраст и темп на растеж, които са активни в търговията със стоки;
  • Свързване на статистиката на научноизследователската и развойна дейност с данни от структурната бизнес статистика и бизнес демографията.
Свързването на микроданни дава възможност да се произведе нова информация и да се разработят нови показатели както чрез използване на съществуващите бази от данни, така и чрез тяхното комбиниране с данни от нови статистически наблюдения.
 
Проектът е с продължителност 12 месеца и ще приключи през декември 2016 година.