Премини към основното съдържание

Проект „ESS.VIP ESBRs 2015 - Внедряване на оперативно съвместими бизнес регистри”

Публикувано на: 12.01.2016 - 10:05
Националният статистически институт стартира работата по проект „ESS.VIP ESBRs 2015 - Внедряване на оперативно съвместими бизнес регистри” съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 11172.2015.002-2015.505.

Евростат и партньорите от Европейската статистическа система (ЕСС) работят по развитието на националните статистически бизнес регистри в обхвата на ESS VIP проект „Европейска система от оперативно съвместими бизнес регистри (ESBRs)”.

Проектът „ESS.VIP ESBRs 2015 - Внедряване на оперативно съвместими бизнес регистри” е насочен към подобряване на качеството на Еврогруп регистъра (EGR). В рамките на проекта НСИ на България ще участва в изпълнението на следните дейности:

- Профилиране на многонационални групи предприятия

- Измерване на качеството на данните на входа и изхода от Еврогруп регистъра (EGR).

Проектът е с продължителност 12 месеца и ще приключи през декември 2016 година.