Премини към основното съдържание

Заключителен семинар на тема „Обвързване на статистически и геопространствени данни - Статистика на здравеопазването“

Публикувано на: 08.01.2016 - 18:05
На 8 януари 2016 г. в Националния статистически институт се проведе заключителен семинар по проект, разработен по Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 08143.2013.004-2013.439, на тема „Обвързване на статистически и геопространствени данни - Статистика на здравеопазването“. На семинара бяха представени целите и резултатите от извършените дейности и бяха дискутирани необходимостта от детайлна геопространствена информация за управление и анализи в здравеопазването и сътрудничеството между институциите.

Основните цели на проекта са:

  • Създаване на методи за пространствена статистика с фокус върху статистиката на здравеопазването
  • Свързване на данни от годишното изследване на здравната мрежа с данни от административни регистри и геопространствена информация
  • Ръководство за представянето и анализа на пространствена статистическа информация
  • Приложение на спецификациите на директивата INSPIRE.

Концепцията за свързване на административни, статистически и геопространствени данни е иновативна от гледна точка на използването на два основни информационни потока - пространствена информация и статистическа информация.

Резултатите от дейностите по проекта са основа за приложение на подхода и в други области на статистиката.

Участие в семинара и в дискусиите взеха експерти от Националния статистически институт, Министерството на здравеопазването, Националния център по обществено здраве и анализи, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Изпълнителната  агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ и Националното сдружение на частните болници.