Премини към основното съдържание

Уеб-базирано приложение, модул "Детски ясли", 2020

Отчет „Детски ясли“ за отчетната 2020 година

Уважаеми дами и господа,

Изследването на детските ясли се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2021 г. и в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд.

Изследването е изчерпателно, с годишна периодичност.

С цел да облекчим процеса по събиране и обработка на данните НСИ разработи  уеб-базирано приложение, достъпно в Интернет пространството на адрес: https://www.nsi.bg/zDY/.

В приложението се влиза чрез комбинация от ЕИК и индивидуална парола. В случай, че Вашето заведение използва ЕИК на общината или има и филиал, за който се попълва самостоятелен отчет, е необходимо да се използва допълнителен код, който ще получите по електронната поща. Ако не сте получили своята парола, моля свържете се с нас на e-mail: [email protected] или се обърнете към експертите в Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Вашата област.

За да попълните он-лайн формуляра не е необходимо да имате електронен подпис. Препоръчваме Ви, преди да започнете работа с приложението, да се запознаете с указанията за използването му.

Уеб-базираното приложение ще бъде активно за попълване на данните до 25 януари 2021 година.

Формулярът се представя от всички самостоятелни детски ясли, яслените групи в състава на детски градини, ведомствени ясли, частни детски градини с яслени групи и частни детски ясли.

Необходимата информация може да предоставите и на хартиен носител, който може да разпечатате от тук или да получите от РЗИ във Вашата област.

За контакти и получаване на допълнителни указания можете да се обръщате към експертите от РЗИ във Вашата област или експертите в НСИ, отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“:

Лариса Петкова – 02/9857 409 – главен експерт в отдел “Статистика на здравеопазването и правосъдието”

Чавдар Беязов – 02/9857 242 – младши експерт в отдел “Статистика на здравеопазването и правосъдието”

При проблеми от техническо естество, може да се обръщате към г-жа Димитринка Цонкова на тел. 02/9857 522, или да ни пишете на e-mail: [email protected] .

Лица за контакт в РЗИ

№ по ред
РЗИ
Име на експерт, отговарящ за отчета
Телефон
Електронна поща за изпращане на попълнените формуляри
1.
Благоевград
Таня Треновска
073/88 53 20
0884/30 64 72
2.
Бургас
Христо Петров
056/807 404
0895 540 514
3.
Варна
Емилия Николова
052/665275
0888881061
4.
Велико Търново
Eлка Димитрова
062 614 312
0878 469 333
5.
Видин
Галина Николова
094/923 185
0884437030
6.
Враца
Анелия Евстатиева
0878917 211
7.
Габрово
Румяна Чолакова
066/ 840 635
8.
Добрич
Иванка Иванова
058/655516
0876 088115
9.
Кърджали
Таня Кочарова
0361/6 02 89
10.
Кюстендил
Румяна Анева
078/558 234
0884016907
11.
Ловеч
Георги Игнатов
068 699 438
12.
Монтана
Инж. Мария Цветкова
0882301050
13.
Пазарджик
Василка Маринова
0882/217200
034/ 437237
14.
Перник
Даниела Кирилова
076/607080
0882122768
15.
Плевен
Вирджиния Недялкова
0878419666
16.
Пловдив
Мария Иванова Богатинова
032 644 201
17.
Разград
Тоня Иванова
084/611135
18.
Русе
Христо Бориславов
082/83-45-14
0887/457085
19.
Силистра
Адрияна Атанасова
086/616127
20.
Сливен
Мая Вичева
044/616284
21.
Смолян
Валентина Топова
Анастасия Кисьова
0301/ 63 108
0878 970247
0301/ 63 106
0876 484996
22.
София (столица)
Валентина Веселинова
02/8130453
23.
София
Елена Сапунджиева
02/8078 754
0885 821 079
24.
Стара Загора
Петя  Костадинова
Д-р Десислава Георгиева
0878229415
25.
Търговище
Ивелина Костадинова
0601/67559
26.
Хасково
Инж. Величка Янева
038/624313
27.
Шумен
Пламенка Панова
054/800 339
0899646516
28.
Ямбол
Антония Тенчева
046/664379