Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2015 година

Публикувано на: 29.05.2015 - 11:00
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2015 г. е с 0.4% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 0.6%. Общият индекс на цените на производител през април 2015 г. намалява с 0.7% в сравнение с предходния месец, а спрямо април 2014 г. е отчетено намаление от 0.1%.
 
Прессъобщение