Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2015 година

Публикувано на: 27.02.2015 - 11:00
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2015 г. е с 0.9% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 1.9%. Общият индекс на цените на производител през януари 2015 г. спада с 1.2% в сравнение с предходния месец, а спрямо януари 2014 г. намалява с 2.9%.
 
Прессъобщение